Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ (edaspidi ELLK) juhindub oma tegevuses ning käitumises ELLK eetikakoodeksist. Koodeksi eesmärgiks on tagada ühingu professionaalsus ja jätkusuutlikkus.

ELLK väärtustab avatust, hoolivust, vastutust ja loovust ning juhindub oma tegevustes nimetatud väärtustest.

Oma igapäevases tegevuses lähtub ELLK Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Eetikakoodeks sätestab väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühingu usaldusväärsust ühiskonnas.

ELLK eetikakoodeks on kooskõlas Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksiga

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse eetilise tegevuse põhimõtted

1. Demokraatlik juhtimine ja osalemine.

2. Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ (edaspidi ELLK) järgib põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

3. Ühing toetab ja väärtustab oma liikmeid ja nende tegevusi.

4. Ühing kasutab saadud toetusi otstarbekalt ja sihipäraselt.

5. Meie eesmärgiks on pakkuda kõrge tasemega loodus- ja loomateraapia teemalisi koolitusi spetsialistidele ning psühholoogilisi sekkumisprogramme lastele ja noortele. Kaasame koolitajatena ja terapeutidena parimaid spetsialiste nii Eestist, kui välismaalt.

6.Ühing lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

 

 

 

Search