NB! Osasid mooduleid on võimalik tellida ka sisekoolitusena, et teha lähemat tutvust selle põneva maailmaga.

 

Arenguprogramm on heaks kiidetud Denveri Ülikooli Institude for Human - Animal Connection instituudi poolt. Programmi läbinud ja lõputöö esitanud osalejad saavad tunnistuse, millel on Denveri Ülikooli instituudi logod.

„Loomad tunnevad oma tööst rõõmu siis, kui meie oskame neid toetada ja juhendada."

Millest alustada? Mida mu loom peab oskama? Mida mina pean teadma loomaomanikuna? Kas loomadega saab peale pai tegemise ja sülle võtmise veel midagi teha? Millistele nõuetele peab vastama teraapialoom? Mida peab teadma looma omanik ja spetsialist, kelle töösse looma kaasatakse? Kuidas loomadele mõjub teraapiatöö? Kas selline töö saab olla ka loomale kahjulik? Kuidas üles ehitada koolitundi või teraapiaseanssi loomaga? Kuidas luua harjutusi ja tegevusi, mis sobivad loomale ja arendavad inimest?

Arenguprogramm annab Teile võimaluse saada vastused eelpool esitatud küsimustele. Loomadega töötades on kogu vastutus inimesel. Just sellest põhimõttest lähtuvalt oleme pannud kokku tervikliku koolituse, mis aitab viia loomaomaniku ja spetsialisti tasemele, kus ta suudab võtta vastutuse nii looma kui ka inimeste eest ja saavutada oma tegevuses parimaid tulemusi. 

Arenguprogramm on täiendkoolitus, mille tulemusena omandatakse oskused ja teadmised, kuidas oma olemasolevasse erialasse/tegevustesse loomi kaasata.

 Kellele on arenguprogramm mõeldud?

 • Oma töös uusi võimalusi otsivatele inimestega töötavatele spetsialistidele;
 • Looma ka mujal kui perelemmikuna kasutada soovivale loomaomanikule;
 • Loomi kooli või haigla töö efektiivsemaks muutmiseks kasutada soovivatele tervishoiu ja haridusasutuste juhtidele. 

Arenguprogramm koosneb 7 moodulist:

I - II MOODUL  - Loomadega töötamise ABC I ja II

Eesmärk: Tutvustada erinevaid loomade kaasamise võimalusi inimeste abistamisse ja õpetamisse. Anda ülevaade sellest, mis on oluline enne loomaga tööle asumist, mida tuleb teada ja teha.

Teemad, millega tegeleme I -II moodulil

 • Inimese ja looma suhe
 • Erinevate tasandite tutvustus, kuidas saab loomaga töötada vabatahtlik ja professionaal?
 • Milliseid loomi kasutatakse töös inimesega?
 • Ettevalmistused enne loomaga tööle asumist.
 • Teraapialooma analüüs.
 • Milline on loomaomaniku roll, kui töötatakse looma ja inimesega?
 • Töötava looma heaolu. Mida tuleb teada loomade vajadustest, tervisest, stressist?
 • Lemmiklooma lein
 • Zoonoosid


Koolitus on üles ehitatud lühiloengutele, praktilistele näidetele loomadega ja videoklippide vaatamisele.
Koolitusel tuleb juttu erinevatest loomadest (koer, kass, merisiga, küülik, kalad, linnud jne.)

III MOODUL – Koer, kui partner

Koolituse eesmärk: Koer on loom, keda kaasatakse inimest abistavatesse sekkumistesse väga palju. Koolitusel saate ülevaate koera loomulikust käitumisest, vajadustest ning koeraga edukaks sekkumiseks vajalikest oskustest.

Koolituse teemad:

 • Koera loomulik käitumine
  Millised on koera vajadused
  Kuidas koer maailma tajub, suhtleb ning kuidas erineb inimesest

 • Koerte kehakeel ehk kuidas koerad end väljendavad
  Kuidas ära tunda koera ebamugavust ja stressi

 • Kuidas toetada koera sekkumisprotsessis
  Milliseid oskuseid on koeral vaja, et edukalt sekkumistes osaleda
  Kuidas kohandada töökeskkond koera jaoks sobivaks


Koolitus sisaldab loenguid ning praktilisi ülesandeid koos koeraga

IV MOODUL - Loomad õppeprotsessis

Eesmärk. Pakkuda innovaatilisi meetodeid, kuidas muuta loomade abil õppe  -ja kasvatustöö tulemuslikumaks ja suurendada laste/ noorte õppimise rõõmu. Leida võimalusi haridusasutuste mikrokliima parandamiseks ja mitmekesistamiseks.

Mida teeme ja millest räägime koolitusel?

 • Kuidas toimub õppimine loomade abil?
 • Millist mõju avaldavad loomad õppeprotsessile?
 • Loomad, kes on tööl 24/ 7. Mida peab teadma, kui loomad elavad haridusasutuses?
 • Loomad, kes käivad tööl. Mida peab teadma, kui loomad töötavad haridusasutuses?
 • Kuidas kasutada loomi väärtuskasvatuses ja sotsiaalsete oskuste õpetamisel?
 • Kuidas lõimida loomadega tegevusi ainetundi?
 • Kuidas luua ise harjutusi oma töö eesmärkide saavutamiseks loomade abil? 


V  MOODUL - Psühholoogiline töö koos loomadega

Eesmärk. Tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas kaasata loomi nõustamis - ja teraapiaprotsessi.

 • Kuidas kaasata looma klienditöösse? Mida peab teadma enne tööle asumist?
 • Millist mõju avaldavad loomad inimese tervisele?
 • Loom sinu kabinetis, millised on riskid ja võimalused?
 • Milliste häiretega kasutatakse loomateraapiat?
 • Kuidas luua ise harjutusi oma töö eesmärkide saavutamiseks loomade abil?

VI ENESEANALÜÜSI MOODUL - Mina, loom ja keskkond

Sellel kohtumisel seotakse kogu õpitu tervikuks läbi praktiliste harjutuste.

VII ENESEJUHTIMISE MOODUL - Kui hästi suudan ma juhtida iseennast ja looma?

Viimane kohtumine toimub vabas õhus, kus avastame endas erinevaid tahke loomaga harjutusi tehes.

Arenguprogrammi maht: 56 tundi auditoorset ja 12 tundi iseseisvat tööd.

Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel, et igal kohtumisel läbitakse uus teema.
Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud.

Grupi suurus on piiratud, maksimaalne osalejate arv on 16 osalejat

Koht: koolitus toimub RMK Aegviidu Külastuskeskuses (mis asub otse Aegviidu raudteejaama vastas)

Aeg: Uus grupp alustab 2019 sügisel

 

Täpsem info This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või tel. 51-13705


Meie koolitajad:

Kristi Raava  - arenguprogrammi looja, on töötanud 15 aastat koolipsühholoogina. USA-s litsenseeritud loomaterapeut. On andnud 9  aastat tunde koos koeraga ja nõustanud lapsi. Viimased aastad on ta psühholoogi töösse kaasanud ka teisi loomi ( küülikut, kassi, merisigasid, kanasid). Viib läbi suhtlemistreeninguid nii lastele kui täiskasvanutele. Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja koolitaja..

 

Ants Raava Loomaarst, Aegviidu Loomakliiniku omanik ja arst.


Kati Ernits Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja, teraapia-ja lugemiskoera juht.
Kati on hariduselt psühholoog. Koerte koolitamisega on tegelenud viimased 10 aastat. Tal on kaks samojeedi koera, kellega koos on läbi viidud üle 150 tunni erinevaid koeri kaasavaid sekkumisprogramme. Kati kohta saab rohkem lugeda siit:
http://www.koertekoolitus.eu/et/minust/minust/  

 

Rõõmsa kohtumiseni Aegviidu Külastuskeskuses!

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search