Arenguprogramm on heaks kiidetud Denveri Ülikooli Institude for Human - Animal Connection instituudi poolt.
Programmi läbinud ja lõputöö esitanud osalejad saavad täiendkoolituse tunnistuse, millel on Denveri Ülikooli instituudi logod.

"Loomad tunnevad oma tööst rõõmu siis, kui meie oskame neid toetada ja juhendada."

 • Millest alustada?
 • Mida mu loom peab oskama?
 • Mida mina pean teadma loomaomanikuna?
 • Kas loomadega saab peale pai tegemise ja sülle võtmise veel midagi teha?
 • Millistele nõuetele peab vastama teraapialoom?
 • Mida peab teadma loomaomanik ja spetsialist, kelle töösse looma kaasatakse?
 • Kuidas loomale mõjub teraapiatöö?
 • Kas selline töö saab olla ka loomale kahjulik?
 • Kuidas üles ehitada koolitundi või teraapiaseanssi loomaga?
 • Kuidas luua harjutusi ja tegevusi, mis sobivad loomale ja arendavad inimest?

Arenguprogramm annab Teile vastused eelpool esitatud küsimustele.

Loomadega töötades on kogu vastutus inimesel. Just sellest põhimõttest lähtuvalt oleme pannud kokku tervikliku koolituse spetsialistidele, mis aitab teil võtta vastutuse kogu protsessi eest ja luua efektiivseid tegevusi oma eesmärkide saavutamiseks.

Arenguprogramm on täiendkoolitus, mille käigus omandatakse oskused ja teadmised, kuidas oma olemasolevatesse erialastesse tegevustesse loomi kaasata.

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

 • Inimestega töötavatele spetsialistidele (õpetajad, psühholoogid, terapeudid, arstid, noosootöötajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, eripedagoogid, kogemusnõustajad, logopeedid jne), kes soovivad uute lähenemistega rikastada oma tööd.

Arenguprogramm koosneb 9st moodulist:


I MOODUL - Loodus ja inimene 

Eesmärk: Uurime lähemalt, kuidas toetab loodus meie kõigi tervist ja heaolu. 

Teemad, mida käsitleme:

 • Milleks meile loodus/ mets?
 • Millist mõju avaldab loodus inimese tervisele?
 • Milline on minu enda kontakt loodusega?
 • Millised töövahendid peituvad looduses?
 • Milline on maailmapraktika metsateraapias ja metsakümbluses?
 • Kogeme metsa mõju- LÄHME METSA

Koolitus koosneb lühiloengutest ja praktilistest harjutustest looduses. NB! Oluline on riietuda vastavalt ilmale.

 

 II MOODUL  - Loomadega töötamise ABC

Eesmärk: Tutvustada erinevaid loomade kaasamise viise inimesi abistamisse ja õpetamisse. Anda ülevaade sellest, mis on oluline enne loomaga tööle asumist, mida tuleb teada ja teha.

Teemad, mida käsitleme:

 • Inimese ja looma suhe
 • Erinevate võimaluste tutvustus, kus ja kuidas saab loomaga töötada?
 • Milliseid loomi kaasatakse töösse inimesega?
 • Ettevalmistused enne loomaga tööle asumist.
 • Teraapialooma analüüs.
 • Milline on loomaomaniku roll, kui töötatakse looma ja inimesega?

Koolitus on üles ehitatud lühiloengutele, praktilistele näidetele loomadega ja videoklippide vaatamisele.
Koolitusel tuleb juttu levinumatest looma liikidest (koer, kass, kanad, närilised) + eksootilised loomad.

 

III MOODUL - Loomad õppeprotsessis

 

Eesmärk: Pakkuda innovaatilisi meetodeid, kuidas muuta loomadega koos õppe- ja kasvatustöö tulemuslikumaks ja suurendada laste/ noorte õppimise rõõmu. Pakkuda ideid, kuidas loomi kaasates rikastada haridusasutuste õppeprotsessi ja füüsilist keskkonda.

Teemad, mida käsitleme?

 • Kuidas toimub õppimine loomi kaasates?
 • Millist mõju avaldavad loomad õppeprotsessile?
 • Loomad, kes on tööl 24/7. Mida peab teadma, kui loomad elavad haridusasutuses?
 • Loomad, kes käivad tööl. Mida peab teadma, kui loomad töötavad haridusasutuses?
 • Kuidas lõimida loomadega tegevusi ainetundi?

 

IV-V MOODUL - Koer, kui spetsialisti partner töö protsessis

Eesmärk: Koer on loom, keda kaasatakse inimest abistavatesse sekkumistesse väga palju. Koolitusel saate ülevaate koera loomulikust käitumisest, sekkumisest ja koeraga edukatest vajalikest oskustest.

Teemad, mida käsitleme:

 • Koera loomulik käitumine
 • Millised on koera vajadused
 • Kuidas koer tajub maailma, suhtleb ja kuidas erineb inimesest
 • Koerte kehakeel ehk kuidas koerad end väljendavad
 • Kuidas ära tunda koera stressi
 • Kuidas toetada koera tööl/ sekkumisprotsessis
 • Milliseid oskuseid on koeral vaja, et edukalt sekkumistes osaleda
 • Kuidas kohandada töökeskkonda koera jaoks sobivaks

NB! Üks koolituse moodul on teoreetilisem ja näidis harjutusi näitab koolitaja ette enda koeraga. Teine koolituse moodul on praktikum, kus osalevad koolitusel osalejad oma loomaga.

 

VI MOODUL - Looma tervis. Tutvumine eksootiliste loomadega.

Eesmärk: Anda ülevaade looma heaolust ja tervisest.

Teemad, mida käsitleme:

 • Töötava looma heaolu. Mida tuleb teada loomade vajadusest, tervisest, stressist?
 • Lemmiklooma lein
 • Loomaarsti nõuanded ja ülevaade zoonoosidest
 • Teeme tutvust eksootiliste loomadega


VII MOODUL - Loomad teraapiaprotsessis

Eesmärk: tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas kaasata loomi nõustamis- ja teraapiaprotsessi.

Teemad, mida käsitleme:

 • Kuidas kaasata looma klienditöösse? Mida peab teadma enne tööle asumist?
 • Millist mõju avaldavad loomad inimese tervisele?
 • Loom sinu kabinetis, millised on riskid ja võimalused?
 • Milliste häiretega on loomade kaasamisest abi?
 • Kuidas luua ise tegevusi oma töö eesmärkide saavutamiseks?

 

VIII  Taluloomade praktikum - UUS MOODUL!

Praktikumi käigus külastame talu ja teeme läbi erinevaid tegevusi taluloomadega. Võtame kasutusele kõik õpitud oskused ja korraldame endale ise õpetliku päeva.

 

IX  Kogemuskohtumine - õpime üksteiselt

Õpime iseenda ja teiste praktilistest kogemustest.

 

Korralduslik info:

Arenguprogrammi maht: 72 akadeemilist tundi (auditoorset) ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel, et igal kohtumisel läbitakse uus teema. Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud.

Arenguprogrammi läbinud osalejad on omandanud järgmised teadmised:

 • loomateraapia ajaloost, terminoloogiast ja põhisuundadest
 • teraapialooma tervisest ja heaolust
 • analüüsida teraapialooma, kuidas sihtgruppi, keskkonda ja iseennast
 • kuidas ette valmistada looma kaasamist õppe - ja teraapiaprotsessi
 • kuidas kaasata looma õppeprotsessi
 • kuidas kaasata looma teraapiaprotsess
 • koera loomulikust käitumisest, koera vajalikest oskustest edukaks koostööks
 • looma tervise kohta

Programmi läbinud osalejad oskavad koostada iseseisvalt looma õppe- või teraapiaprotsessi kaasamise kava ja luua sobivaid harjutusi/ tegevusi.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks on oluline osaleda 80% auditoorses õppes, esitades kõik iseseisvad tööd, lõputöö ja tasuda kogu koolitustasu.

Koolituse korraldajal on õigus, koolituselt väljaarvata osaleja kui ei ole tasutud koolitustasu vastavalt kokkuleppele. Juhul, kui osaleja soovib katkestada ise koolituse, ei tagastata osalejale läbimata moodulite eest õppemaksu. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse aeg 2024 aastal: 06.03, 28.03, 11.04, 26.04, 16.05, 13.06, 22.08, 19.09, 17.10

Koolituspäevad algavad 10.00 ja lõppevad 16.30

NB! Koolituse korraldajal on õigus vastavalt vajadusele vahetada mooduleid omavahel (kuupäevad jäävad samaks).

Koolituse koht: koolituse enamus moodulid toimuvad Aegviidus Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuses. Üks moodul toimub Tartus ja üks Lääne-Eesti talus.

Koolituse hind: Kuni 15.veebruar 1200 eurot. Alates 16.veebruarist kuni koolituse alguseni 1400 eurot.

Koolituse eest on võimalik maksta korraga või kolme osamakse kaupa.

Registreerumine: registreerumiseks tuleb tasuda 50 eurot koolituse summast. Koolitusest loobumisel registreerumistasu ei tagastata. Registreerumistasu arved esitame nädala jooksul peale registreerumist.

REGISTREERU SIIN

NB! Grupi maksimum suurus on 12 osalejat!

Võta meiega julgelt ühendust küsimuste korral: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või +372 51 13 705 (Kristi Raava)


Meie koolitajad:

Kristi Raava - arenguprogrammi looja, ta on töötanud 15 aastat koolipsühholoogina. USA-s litsenseeritud loomi kaasav spetsialist. Kristi on oma psühholoogilise töösse kaasanud üle 12 aasta erinevaid loomi (küülikuid, koerasid, merisigasid, kanasid, kalasid, lambaid). Viib läbi suhtlemistreeninguid nii lastele kui täiskasvanutele. Ta on Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse ekspert-koolitaja. Kristi on läbinud erinevaid loodus- ja metsateraapia teemalisi koolitusi Soomes ja Norras. Alates 2019 aastast on Kristi psühholoogi kabinetiks mets ja abiterapeutideks Eesti Loodus - ja Loomateraapiakeskuse loomad.

 

Katriin Mägi- SädeTERA kooli õppejuht ja klassiõpetaja

Katriin on hariduselt klassiõpetaja ning läbinud “Loomad õppe- ja teraapiaprotsessis” praktiku arenguprogrammi. Loomi kaasavate sekkumiste mõju koolikeskkonnas uuris Katriin põhjalikumalt ka oma magistritöös ning jätkab valdkonda panustamist ühe SädeTERA kooli eestvedajana. SädeTERA loodi eesmärgil kaasata loomi teadlikult ja süsteemselt õppetöösse, töötada välja lähenemisi ning materjale jpm. 

Hetkel viib Katriin loomi kaasavaid sekkumisi läbi oma kahe koera ning lisaks ka koolis elavate raagritsikate ja tigudega. 

Uurimus on kättesaadav siit:  http://hdl.handle.net/10062/67994; SädeTERA kohta saab lugeda lähemalt siit: https://tartuerakool.ee/sadetera. 

 

Marita Kose - klassiõpetaja, sertifitseeritud looma kaasavate sekkumiste spetsialist ning koerte käitumisspetsialist ja -treener.

Oma koeri on Marita sekkumistesse kaasanud juba aastast 2018. Marita igapäeva tööks on klassiõpetaja roll ning Tartu Erakooli SädeTERA üksuse arendamine. Marita omandas koerte käitumisspetsialisti ja -treeneri kraadi Norras aastatel 2020-2022 Nordic Education Centre for Dog Trainers koolis. Lisaks peab Marita ka koertekooli (Brainy Paws) ning viib läbi erasekkumisi erinevate koerte probleemkäitumiste ennetamiseks või lahendamiseks. 

 

Ants Raava - loomaarst, Aegviidu Loomakliiniku omanik ja arst.


Kati Ernits - psühholoog, Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja, International Dog Trainers School sertifitseeritud käitumisnõustaja, lugemis-ja teraapiakoera juht

Kati on hariduselt psühholoog. Koerte käitumise ja koolitamisega tegelenud viimased 15 aastat. Tal on oma koerte kool ning lisaks sellele õpetab ta välja ka diabeedi abikoeri. Oma koertega on läbi viinud  üle 200h erinevaid koeri kaasavaid sekkumisprogramme. Praegu on Katil kodus isane jakuudi laika ja emane neenetsi porokoer.

2023 ilmus Kati esimene raamat "Koer. Otse ja ausalt" 

Kati kohta saab rohkem lugeda siit: https://koertekoolitus.eu/kati-ernits/

 

Keity Särg - eksootiliste loomade spetsialist

Keity teadis juba väiksena, et tulevikus saab tema töö olema seotud loomadega ning läks peale põhikooli õppima Helsingisse loomade käitumist, koolitamist ja psühholoogiat.
Ta on töötanud Tallinna loomaaias naaritsatega ning roomajatega. Asendanud oma töökaaslasi, kes töötavad ninasarvikute, elevantide ja kõrbeilvestega. Lisaks on ta töötanud Petcitys koerte, vabal ajal teeb kutsikatele trenne hotelli, lahendab probleemsete koerte muresid.
Kodus kasvatab ta kameeleone, kuningpüütoneid ja kõrberebaseid. Suureks kireks on ka matkamine ja metsas lihtsalt olemine. 

 

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

 

 

 

Search