KUNI AASTANI 2023 on võimalik arenguprogrammi tellida, kas tervikuna või moodulite kaupa sisekoolitusena oma asutusse. Täpse pakkumise jaoks võta meiega julgelt ühendust: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arenguprogramm on heaks kiidetud Denveri Ülikooli Institude for Human - Animal Connection instituudi poolt . Programmi läbinud ja lõputöö esitanud osalejad saavad täiendkoolituse tunnistuse, millel on Denveri Ülikooli instituudi logod.

"Loomad tunnevad oma tööst rõõmu siis, kui meie oskame neid toetada ja juhendada."

Millest alustada? Mida mu loom peab oskama? Mida mina pean teadma loomaomanikuna? Kas loomadega saab peale pai tegemise ja sülle võtmise veel midagi teha? Millistele nõuetele peab vastama teraapia loom? Mida peab teadma looma omanik ja spetsialist, kelle töösse looma kaasatakse? Kuidas loomade mõjub teraapiatöö? Kas selline töö saab olla ka loomale kahjulik? Kuidas üles ehitada koolitundi või teraapiaseanssi loomaga? Kuidas luua harjutusi ja tegevusi, mis sobivad loomale ja arendavad inimest?

Arenguprogramm annab Teile vastused eelpool esitatud küsimustele. Loomadega töötades on kogu vastutus inimesel. Just sellest põhimõttest lähtuvalt oleme pannud kokku tervikliku koolituse, mis aitab viia loomaomaniku ja spetsialistidele, kus ta suudab nii looma kui ka inimeste vastutust ja oma parimaid tegevusi. 

Arenguprogramm on täiendkoolitus , mille omandatakse oskused ja teadmised, kuidas oma olemasolevasse erialasse/tegevustesse loomi kaasata.

 

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

 • Oma töös uusi otsivatele inimestega töötavatele spetsialistidele;
 • Loomi kooli või haigla töömaks muutmiseks soovivatele tervishoiu ja haridusasutuste juhtidele. 

Arenguprogramm koosneb 9 moodulist:

UUS MOODUL !
I MOODUL -
Loodus ja inimene 

Koolituse eesmärk: Loodus, loom ja inimene on üks tervik. Uurime lähemalt, kuidas tagada looduse heaolu ja tervist. 

Teemad, mida käsitleme:

 • Milleks meile loodus/ mets?
 • Millist mõju avaldab loodus inimese tervisele?
 • Kuidas kaasata loodust enda töösse?
 • Millised töövahendid peituvad looduses?
 • Milline on maailmapraktika metsateraapias ja metsakümbluses?
 • Kogeme metsa mõju- LÄHME METSA
 • Koolitus koosneb lühiloengutest ja praktilistest harjutustest looduses. NB! Oluline on riietuda vastavalt ilmale.

 

 II - III   MOODUL - Loomadega töötamise ABC II - III

Eesmärk: Tutvustada erinevaid kaasamise inimesi abistamisse ja õpetamisse. Anda ülevaade sellest, mis on oluline enne loomaga tööle asumist, mida tuleb teada ja teha. Teemad, mida käsitleme:

 • Inimese ja looma suhe
 • Erinevate tasandite, kuidas saab loomaga tutvuda vabatahtliku ja professionaaliga?
 • Milliseid loomi kasutatakse töös inimesega?
 • Teeme tutvust eksootiliste loomadega.
 • Ettevalmistused enne loomaga tööle asumist.
 • Teraapialooma analüüs.
 • Milline on loomaomaniku roll, kui töötatakse looma ja inimesega?
 • Töötava looma heaolu. Mida tuleb teada loomade vajadusest, tervisest, stressst?
 • Lemmiklooma lein
 • Zoonoosid


Koolitus on üles ehitatud lühiloengutele, praktilistele näidetele loomadega ja videoklippide vaatamisele.
Koolitusel tuleb juttu erinevatest loomadest (koer, kass, merisiga, küülik, kalad, linnud jne.) + eksootilised loomad.

IV -V MOODUL – Koer, kui partner

Koolituse eesmärk : Koer on loom, keda kaasatakse inimest abistavatesse sekkumistesse väga palju. Koolitusel saate ülevaade koera loomulikust käitumisest, sekkumisest ja koeraga edukatest vajalikest oskustest.

Koolituse teemad:

 • Koera loomulik Kuidas käitumine maailmas millised
  on koera vajadused
  koer tajub, suhtleb ja kuidas erineb inimesest

 • Koerte kehakeel ehk kuidas koerad end avaldavad
  Kuidas ära tunda koera stressist ja stressist

 • Kuidas toetada koera sekkumisprotsessi
  Milliseid oskuseid on koeral vaja, et edukalt sekkumistes osaleda
  Kuidas kohandada töökeskkonda koera jaoks sobivaks


Koolitus sisaldab loenguid ning praktilisi ülesandeid koos koeraga

VI MOODUL - Loomad õppeprotsessis

Eesmärk. Pakkuda innovaatilisi meetodeid, kuidas muuta loomade võime õppe -ja kasvatustöö tulemuslikumaks ja suurendada laste/ noorte õppimise rõõmu. Leida haridusasutuste mikrokliima parandamiseks ja mitmekesistamiseks.

Mida teeme ja millest räägime koolitusel?

 • Kuidas toimub õppimine loomade võime?
 • Millist mõju avaldavad loomad õppeprotsessile?
 • Loomad, kes on tööl 24/ 7. Mida peab teadma, kui loomad elavad haridusasutuses?
 • Loomad, kes käivad tööl. Mida peab teadma, kui loomad töötavad haridusasutuses?
 • Kuidas kasutada loomi väärtuskasvatuses ja sotsiaalsete oskuste õpetamisel?
 • Kuidas lõimida loomade tegevusi ainetundi?
 • Kuidas ise harjutusi oma töö eesmärke luua loomade võimet? 


VII MOODUL - Psühholoogiline töö koos loomadega

Eesmärk: tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas kaasata loomi nõustamis - ja teraapiaprotsessi.

 • Kuidas kaasata looma klienditöösse? Mida peab teadma enne tööle asumist?
 • Millist mõju avaldavad loomad inimese tervisele?
 • Loom sinu kabinetis, millised on riskid ja võimalused?
 • Milliste häiretega ravitud loomateraapiat?
 • Kuidas ise harjutusi oma töö eesmärke luua loomade võimet?

VIII  ENESEANALÜÜSI MOODUL - Mina, kudumismasin ja Keskkond

Selle kohtumisel seotakse kogu õpitu tervikuks läbi praktiliste harjutuste.

IX ENESEJUHTIMISE MOODUL - Kui hästi suudan ma juhtida iseennast ja looma?

Viimane kohtumine toimub vabas õhus, kus avastame endas erinevaid tahke loomaga harjutusi tehes. Arenguprogrammi maht: 72 akadeemilist tundi auditoorset 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel , et igal kohtumisel läbitakse uus teema. Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud.

Arenguprogrammi läbinud osalejad on omandanud järgmised teadmised:

 • loomateraapia ajaloost, terminoloogiast ja põhisuundadest
 • teraapialooma tervisest ja heaolust
 • analüüsida teraapialooma, kuidas sihtgruppi, keskkonda ja iseennast
 • kuidas ette valmistada looma kaasamist õppe - ja teraapiaprotsessi
 • kuidas kaasata looma õppeprotsessi
 • kuidas kaasata loomateraapia protsess
 • koera loomulikust käitumisest, vajalikust ja koeraga edukast sekkumiseks vajalikest oskustest
 • levinumatest zoonoosidest

Programmi läbinud osalejad suudab koostada iseseisvalt looma õppe- või protsessimise kava ja luua sobivaid harjutusi/ tegevusi .

 Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks on oluline osaleda 80% auditoorses õppes, esitades kõiki iseseisvaid töid ja lõputöö.

Koolituse korraldajal on õigus osalejate tööstuse väljaarvata juhul, kui on puudutud auditoorsest õppetööst rohkem kui 80%, ei ole iseseisva õppeasutuse kodutöid ja ei ole koolituse korraldajaid teavitanud õppetööga seotud tõrgetest. Väljaarvamise korral ei tagastata osalejatele tasutud õppemaksu. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Info:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või tel. 51-13705


Meie koolitajad:

Kristi Raava   - arenguprogrammi looja, ta on töötanud 15 aastat koolipsühholoogina. USA-s litsenseeritud loomi kaasav spetsialist. Kristi on oma psühholoogilise töösse kaasanud üle 10 aasta erinevaid loomi ( küülikut, koera, merisigasid, kanasid, kalasid). Viib läbi suhtlemistreeninguid nii lastele kui täiskasvanutele. Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse ekspert -koolitaja. 2019 läbis Kristi 7 päevase metsateraapia koolituse Soomes.

 

Ants Raava Loomaarst, Aegviidu Loomakliiniku omanik ja arst.


Kati Ernits  Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja, teraapia-ja lugemiskoera juht.
Kati on hariduselt psühholoog. Koerte koolitamisega on tegelenud viimased 10 aastat. Tal on kaks samojeedi koera, kellega koos on läbi viidud üle 150 tunni erinevaid koeri kaasavaid sekkumisprogramme. Kati kohta saab rohkem lugeda siit:
http://www.koertekoolitus.eu/et/minust/minust/  

 

Keity Särg - eksootiliste loomade spetsialist

Keity teadis juba väiksena, et tulevikus saab tema töö olema seotud loomadega ning läks peale põhikooli õppima Helsingisse loomade käitumist, koolitamist ja psühholoogiat.
Ta on töötanud Tallinna loomaaias naaritsatega ning roomajatega. Asendanud oma töökaaslasi, kes töötavad ninasarvikute, elevantide ja kõrbe ilvestega.
Lisaks on ta töötanud Petcitys koerte, vabal ajal teeb kutsikatele trenne hotelli, lahendab probleemsete koerte muresid.
Kodus kasvatab ta kameeleone, kuningpüütoneid ja kõrberebaseid. Suureks kireks on ka matkamine ja metsas lihtsalt olemine. 

 

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search