NB! Osasid mooduleid on võimalik tellida ka sisekoolitusena, et teha lähemat tutvust selle põneva maailmaga.

 

Arenguprogramm on heaks kiidetud Denveri Ülikooli Institude for Human - Animal Connection instituudi poolt. Programmi läbinud ja lõputöö esitanud osalejad saavad täiendkoolituse tunnistuse, millel on Denveri Ülikooli instituudi logod.

„Loomad tunnevad oma tööst rõõmu siis, kui meie oskame neid toetada ja juhendada."

Millest alustada? Mida mu loom peab oskama? Mida mina pean teadma loomaomanikuna? Kas loomadega saab peale pai tegemise ja sülle võtmise veel midagi teha? Millistele nõuetele peab vastama teraapialoom? Mida peab teadma looma omanik ja spetsialist, kelle töösse looma kaasatakse? Kuidas loomadele mõjub teraapiatöö? Kas selline töö saab olla ka loomale kahjulik? Kuidas üles ehitada koolitundi või teraapiaseanssi loomaga? Kuidas luua harjutusi ja tegevusi, mis sobivad loomale ja arendavad inimest?

Arenguprogramm annab Teile võimaluse saada vastused eelpool esitatud küsimustele. Loomadega töötades on kogu vastutus inimesel. Just sellest põhimõttest lähtuvalt oleme pannud kokku tervikliku koolituse, mis aitab viia loomaomaniku ja spetsialisti tasemele, kus ta suudab võtta vastutuse nii looma kui ka inimeste eest ja saavutada oma tegevuses parimaid tulemusi. 

Arenguprogramm on täiendkoolitus, mille tulemusena omandatakse oskused ja teadmised, kuidas oma olemasolevasse erialasse/tegevustesse loomi kaasata.

 

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

 • Oma töös uusi võimalusi otsivatele inimestega töötavatele spetsialistidele;
 • Loomi kooli või haigla töö efektiivsemaks muutmiseks kasutada soovivatele tervishoiu ja haridusasutuste juhtidele. 

Arenguprogramm koosneb 9 moodulist:

UUS MOODUL !
I MOODUL -
Loodus ja inimene 

Koolituse eesmärk: Loodus, loom ja inimene on üks tervik. Uurime lähemalt, kuidas mõjutab loodus inimese heaolu ja tervist. 

Teemad, mida käsitleme:

 • Milleks meile loodus/ mets?
 • Millist mõju avaldab loodus inimese tervisele?
 • Kuidas kaasata loodust enda töösse?
 • Millised töövahendid peituvad looduses?
 • Milline on maailmapraktika metsateraapias ja metsakümbluses?
 • Kogeme metsa mõju- LÄHME METSA
 • Koolitus koosneb lühiloengutest ja praktilistest harjutustest looduses. NB! Oluline on riietuda vastavalt ilmale.

 

 II - III MOODUL  - Loomadega töötamise ABC II - III

Eesmärk: Tutvustada erinevaid loomade kaasamise võimalusi inimeste abistamisse ja õpetamisse. Anda ülevaade sellest, mis on oluline enne loomaga tööle asumist, mida tuleb teada ja teha.

Teemad, mida käsitleme:

 • Inimese ja looma suhe
 • Erinevate tasandite tutvustus, kuidas saab loomaga töötada vabatahtlik ja professionaal?
 • Milliseid loomi kasutatakse töös inimesega?
 • Teeme tutvust eksootiliste loomadega.
 • Ettevalmistused enne loomaga tööle asumist.
 • Teraapialooma analüüs.
 • Milline on loomaomaniku roll, kui töötatakse looma ja inimesega?
 • Töötava looma heaolu. Mida tuleb teada loomade vajadustest, tervisest, stressist?
 • Lemmiklooma lein
 • Zoonoosid


Koolitus on üles ehitatud lühiloengutele, praktilistele näidetele loomadega ja videoklippide vaatamisele.
Koolitusel tuleb juttu erinevatest loomadest (koer, kass, merisiga, küülik, kalad, linnud jne.) + eksootilised loomad.

IV -V MOODUL – Koer, kui partner

Koolituse eesmärk: Koer on loom, keda kaasatakse inimest abistavatesse sekkumistesse väga palju. Koolitusel saate ülevaate koera loomulikust käitumisest, vajadustest ning koeraga edukaks sekkumiseks vajalikest oskustest.

Koolituse teemad:

 • Koera loomulik käitumine
  Millised on koera vajadused
  Kuidas koer maailma tajub, suhtleb ning kuidas erineb inimesest

 • Koerte kehakeel ehk kuidas koerad end väljendavad
  Kuidas ära tunda koera ebamugavust ja stressi

 • Kuidas toetada koera sekkumisprotsessis
  Milliseid oskuseid on koeral vaja, et edukalt sekkumistes osaleda
  Kuidas kohandada töökeskkond koera jaoks sobivaks


Koolitus sisaldab loenguid ning praktilisi ülesandeid koos koeraga

VI MOODUL - Loomad õppeprotsessis

Eesmärk. Pakkuda innovaatilisi meetodeid, kuidas muuta loomade abil õppe  -ja kasvatustöö tulemuslikumaks ja suurendada laste/ noorte õppimise rõõmu. Leida võimalusi haridusasutuste mikrokliima parandamiseks ja mitmekesistamiseks.

Mida teeme ja millest räägime koolitusel?

 • Kuidas toimub õppimine loomade abil?
 • Millist mõju avaldavad loomad õppeprotsessile?
 • Loomad, kes on tööl 24/ 7. Mida peab teadma, kui loomad elavad haridusasutuses?
 • Loomad, kes käivad tööl. Mida peab teadma, kui loomad töötavad haridusasutuses?
 • Kuidas kasutada loomi väärtuskasvatuses ja sotsiaalsete oskuste õpetamisel?
 • Kuidas lõimida loomadega tegevusi ainetundi?
 • Kuidas luua ise harjutusi oma töö eesmärkide saavutamiseks loomade abil? 


VII MOODUL - Psühholoogiline töö koos loomadega

Eesmärk: tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas kaasata loomi nõustamis - ja teraapiaprotsessi.

 • Kuidas kaasata looma klienditöösse? Mida peab teadma enne tööle asumist?
 • Millist mõju avaldavad loomad inimese tervisele?
 • Loom sinu kabinetis, millised on riskid ja võimalused?
 • Milliste häiretega kasutatakse loomateraapiat?
 • Kuidas luua ise harjutusi oma töö eesmärkide saavutamiseks loomade abil?

VIII ENESEANALÜÜSI MOODUL - Mina, loom ja keskkond

Sellel kohtumisel seotakse kogu õpitu tervikuks läbi praktiliste harjutuste.

IX ENESEJUHTIMISE MOODUL - Kui hästi suudan ma juhtida iseennast ja looma?

Viimane kohtumine toimub vabas õhus, kus avastame endas erinevaid tahke loomaga harjutusi tehes.

Arenguprogrammi maht: 72 akadeemilist tundi auditoorset ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel, et igal kohtumisel läbitakse uus teema.
Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud.

Arenguprogrammi läbinud osaleja on omandanud järgmised teadmised:

 • loomateraapia ajaloost, terminoloogiast ja põhisuundadest
 • teraapialooma tervisest ja heaolust
 • kuidas analüüsida teraapialooma, sihtgruppi, keskkonda ja iseennast
 • kuidas ette valmistada looma kaasamist õppe - ja teraapiaprotsessi
 • kuidas kaasata looma õppeprotsessi
 • kuidas kaasata looma teraapiaprotsessi
 • koera loomulikust käitumisest, vajadustest ning koeraga edukaks sekkumiseks vajalikest oskustest
 • levinumatest zoonoosidest

Programmi läbinud osaleja suudab koostada iseseisvalt looma õppe - või  teraapiaprotsessi kaasamise kava ja luua selleks sobivaid harjutusi/ tegevusi.

 Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks on oluline osaleda 80% ulatuses auditoorses õppes, esitada kõik iseseisvad tööd ja lõputöö.

Koolituse korraldajal on õigus osaleja õppetööst väljaarvata juhul, kui on puudutud auditoorsest õppetööst rohkem kui 80%, ei ole esitatud iseseisvaid kodutöid ja ei ole koolituse korraldajat teavitatud õppetööga seotud tõrgetest.  Väljaarvamise korral ei tagastata osalejale tasutud õppemaksu. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Grupi suurus on piiratud, maksimaalne osalejate arv on 12 osalejat

Koht: koolitus toimub Eesti Loodus - ja Loomateraapiakeskuses, mis asub Aegviidus alevi südames.

Aeg: 05.11, 04.12, 08.01, 04.02,05.03, 24.03, 23.04, 06.05, 20.05 

Koolituse algus 10.00 ja lõpp kell 16.30

Hind: 

* Arenguprogramm ühe koera teemalise mooduliga

750 eurot (kuni 1.oktoobrini) ja 800 eurot (alates 2.oktoobrist kuni koolituse alguseni). 

* Arenguprogramm kahe koera teemalise mooduliga, mis sisaldab ka praktikumi.

830 eurot (kuni 1.oktoobrini) ja 880 eurot (alates 2.oktoobrist kuni koolituse alguseni)

Koolituse eest on võimalus tasuda neljas osas.

Registreerumine: registreerumiseks tuleb tasuda 50 eurot koolituse summast. Koolitusest loobumisel registreerumistasu ei tagastata.

Registreeru siin

Info:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või tel. 51-13705


Meie koolitajad:

Kristi Raava  - arenguprogrammi looja, ta on töötanud 15 aastat koolipsühholoogina. USA-s litsenseeritud loomi kaasav spetsialist. Kristi on oma psühholoogi töösse kaasanud üle 10 aasta erinevaid loomi ( küülikut, koera, merisigasid, kanasid, kalasid). Viib läbi suhtlemistreeninguid nii lastele kui täiskasvanutele. Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse ekspert -koolitaja. 2019 läbis Kristi 7 päevase metsateraapia koolituse Soomes.

 

Ants Raava Loomaarst, Aegviidu Loomakliiniku omanik ja arst.


Kati Ernits Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja, teraapia-ja lugemiskoera juht.
Kati on hariduselt psühholoog. Koerte koolitamisega on tegelenud viimased 10 aastat. Tal on kaks samojeedi koera, kellega koos on läbi viidud üle 150 tunni erinevaid koeri kaasavaid sekkumisprogramme. Kati kohta saab rohkem lugeda siit:
http://www.koertekoolitus.eu/et/minust/minust/  

 

Keity Särg -eksootiliste loomade spetsialist

Keity teadis juba väiksena, et tulevikus saab tema töö olema seotud loomadega ning läks peale põhikooli õppima Helsingisse loomade käitumist, koolitamist ja psühholoogiat.
Ta on töötanud Tallinna loomaaias naaritsatega ning roomajatega. Asendanud oma töökaaslasi, kes töötavad ninasarvikute, jõehobude, elevantide ja kõrbe ilvestega.
Lisaks on ta töötanud Petcitys koerte hotellis, vabal ajal teeb kutsikatele trenne, lahendab probleemsete koerte muresid.
Kodus kasvatab ta kameeleone, kuningpüütoneid ja kõrberebaseid. Suureks kireks on ka matkamine ja metsas lihtsalt olemine. 

 

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search