Miks teha teraapiat looduses?

 • loodus on inimese olemuse jaoks loomulik keskkond
 • looduskeskkonnas saab teraapiasessiooni teha pikemalt ja efektiivsemalt, kuna looduses on kaasatud kõik meie meeled
 • loodust kaasav teraapia pakub inimesele lisaks lõdvestatusele ka füüsilist pingutust ning põnevust
 • piisab juba 15 min looduses viibimisest, kui inimese stressitase alaneb, vererõhk normaliseerub ja ajutegevus tasakaalustub.

Psühholoogilist tööd looduses viib läbi psühholoog kes:

 • omab teadmisi keskkonna mõjudest ja võimalustest psühholoogia valdkonnas
 • tunneb kohalikku keskkonda ja olusid.

 

Inimese side loodusega

Nüüdisaegse inimese vanuseks hinnatakse orienteeruvalt 300 000 aastat.
Looduskeskkonnal on inimese psüühika, füüsise ja vaimulaadi kujundamisel võtmeroll. Üle 99% oma inimeseks kujunemise ajast oleme elanud looduskeskkonnas. See on meie päris kodu. Uuringud on kinnitanud looduse ravivat ja tasakaalustavat mõju inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele. Näiteks haiged, kes näevad aknast suuri puid, paranevad kiiremini võrreldes nendega kellel see võimalus puudub.

15 minutit akvaariumi vaatlemist või looduskeskkonnas viibimist:

 • vähendab stressitaset,
 • normaliseerib vererõhku,
 • tasakaalustab ajutegevust,
 • suurendab heaoluhormoonide aktiviseerumist ja sellega kaasuvaid positiivseid emotsioone,
 • annab jõudu ja suurendab lootusrikkust.

Kellele on mõeldud looduskeskkonda kaasav teraapia?

Looduskeskkonda kaasav teraapia sobib nii lastele kui täiskasvanute. Vanuselised piirangud puuduvad.

Eriti sobib looduses töötamine meestele ja poistele. Ajalooliselt on liikumine looduses olnud omane pigem meestele.

Kus ja kuidas teraapiat läbi viiakse?

Looduskeskkonda kaasavat teraapiat saab rakendada erinevatel viisidel.

Sõltuvalt kliendi eripärast valitakse sobiv looduskeskkond:

 • kergelt ligipääsetavad sissetallatud metsarajad

 • füüsilisi väljakutseid esitav maastik (selleks võivad olla nii puutumatu mets, valitud rajal olevad tõusud ja langused või hoopis põlvini lumi)

 • mõnel juhul on toeks voolav vesi jõgede näol, mõnes olukorras on vaja selget ja klaari järvevett .

Looduskeskkond on ressurss, mis on Eestis kergesti kättesaadav. Aegviidus on olemas metsamaastikke läbivad matkarajad, arvukalt veekogusid ning järsunõlvalistel oosidel kasvavad sammaldunud kuusemetsad.

Külma ja vihmase ilmaga saab minna sooja vana jaamahoone naabruses asuvasse Loodus- ja Loomatreaapiakeskusse. Vanast postimajast teraapiakeskuseks muudetud hoone palkseinad, kaminatuli ning suur akvaarium toovad kaasa looduse turvalisuse ja soojuse.

 
Milline on loodust kaasav teraapiaseanss?

Loodust kaasava teraapia ülesehitus on sarnane teiste teraapialiikidega. Peamine erinevus teistest teraapiatest seisneb selles et:

 • tegevus toimub mitte siseruumides vaid looduses
 • teraapiaprotsessi üks osa on liikumine


Kohtumisel kliendiga:

 • luuakse kontakt
 • järgnevad eesmärgistatud tegevused looduskeskkonnas (loodus pakub inimesele reeglina toetavat stimulatsiooni ning võimaldab seeläbi leida vastuseid oma küsimustele ja lahendusi probleemidele)
 • seansi lõpus jagab klient oma kogemusi (toimub reflektsioon, leitakse seoseid, tehakse analüüs ja kokkuvõte)

Millisel viisil mõjub loodust kaasav teraapia inimesele?

Antud loetelus on näited loodust kaasava teraapia positiivsetest mõjudest klientidele (ja neid on tegelikult veelgi enam):

 • eneseteadlikkuse suurendamine
 • enda sisemiste- ja keskkonnaressursside avastamine
 • julgustab ennast avama
 • lisatoetus raskete teemade käsitlemisel
 • tugevdab eneseväärikust ja enesehinnangut
 • aitab arendada probleemilahendusoskusi
 • võimaldab tunnetada piire ja nende vajalikkust
 • sisemise tasakaalu parandamine
 • vähendab üldist ärevust ja maandab pingeid
 • tugevdab minatunnetust ja võimaldab avastada endas uusi külgi
 • võimaldab kogeda rõõmu liikumisest ja tegutsemisest
 • leevendab traumajärgseid sümptomeid
 • toetab keskendumist ja tähelepanu
 • vähendab agressiivset ja destruktiivset käitumist
 • annab võimaluse olla just selline nagu sa olla tahad!

Anna meile teada, kui soovid tulla teraapiasse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search