Meie kõigi teenuste ühtseks juhtlauseks on „Julge olla sina ise“ . Meie tegevused ja teenused on üles ehitatud põhimõttel, et:

 • iga saaks olla see kes ta on
 • iga inimene leiaks endas üles talle omased ressursid ja anded 

Kellele teenused on suunatud?

 • Pakume psühholoogilist teenust normintellektiga lastele, noortele ja nende peredele.
 • Viimase läbi psühholoogia-alaseid koolitusi täiskasvanutele ja noortele. 

Kus tegevused toimuvad? 

Tegevused toimuvad nii looduses, kui teraapiakeskuse hubastes renoveeritud palkseintega siseruumides.

Kes teid keskuses ootavad?

Keskuses töötab kaks väljaõppega spetsialisti (psühholoog, loovterapeut), kes kaasavad oma tööd nii loomi, loodust kui ka loovteraapia tehnikaid. Tööks sobiv keskkond ja töömeetodid valitakse vastavalt vajadustele ja eripäradele. Lisaks spetsialistidele ootavad teid keskuses kanad, kukk ja akvaariumikalad. Vajadusel osalevad tegevustes koerad ja teised põnevad loomad.

Oluline teada:

Kuna meie tegevused toimuvad suurema osa ajast õues, tuleb riietuda vastavalt ilmale ja aastaajale.

Toitlus- ja majutusteenust me ei paku.


MEIE TEENUSED

Psühholoogiline individuaalteenus

Individuaalse teenuse raames:

 • kaardistame koos kliendiga olukorra püstitame eesmärgid
 • valime kliendi vajadustest lähtuvalt tööks sobivaima viisi

Levinumad probleemid, millega meie poole pöördutakse on:

 • depressioon ja suitsidaalsus
 • häire
 • sotsiaalfoobia
 • psühholoogiline trauma
 • leina ja vägivalla kogemused
 • raskused eneseavamisega
 • tähelepanu ja keskendumisraskused
 • emotsionaalne ebastabiilsus
 • motivatsiooni puudus
 • madal enesehinnang
 • käitumisprobleemid koolis/ kodus
 • vähene eneseusaldus iseenda ja maailma suhtes


Minimaalselt kohtutakse kahel korral. Soovituslik kordade arv on 4-5 seanssi või rohkem.

Individuaalteenuse hind kehtib ka seansile, kus osaleb lapsevanem ja laps.

Seansi hinnad

55 EUR (45–60 min) 

80 EUR (90 min) 

Psühholoogiline teenus peredele „KOOSTÖÖ JA AVATUS PERES“

Tegemist on psühholoogilise teenusega, mille käigus saavad pereliikmed avastada teineteist läbi erinevate tegevuste ja arutelude. Teenuse eesmärk on parandada peresiseseid suhteid ja koostööoskusi. Tegemist on eesmärgistatud teenustega, kus koos on sõnastatud täpne eesmärk, mida psühholoogiliste seansside käigus soovitakse saada. Eesmärgist lähtuvalt valitakse sobivad viisid perega töötamiseks.

Peamised teemad, millega tegeleme kui töötame perega:

 • ühtsete pereväärtuste avastamine ja neile vastav tegutsemine
 • enda ja pereliikmete märkamine ja nende vajadustest arusaamine
 • konfliktid, probleemsed suhted peres
 • muutused peres - murdeealine, uus pereliige, lahutus jne
 • kriisitöö (lein, traumad, õnnetusjuhtumid)
 • pereliikmete parem tundmaõppimine, teineteisega arvestamine
 • suhtlemisoskuste toetamine
 • koostöö ja head suhted peres


Kuidas ma töötan?

Perega töötades eelistame mitmekordseid kohtumisi, et töö oleks tulemuslik ja saavutatud muutused püsivad.
Esimesel seansil kaardistatakse pere hetkeolukord ja vajadused. Püstitatakse koos ühised eesmärgid. Tutvutakse meetodite ja keskkonnaga. Viiakse läbi esimesed praktilised (looduse, loomade või loovteraapia tegevused).

Oluline info töös perega!

Perega töötades kaasatakse seanssidesse lapsi 5 eluaastast, et oleks võimalik tegevusi, kus on tähelepanu pööratud ja kogemustele ning aruteludele.

Perega alustatakse tööd, kui koostöös pereliikmetega on sõnastatud oluline eesmärk/ eesmärgid ja on kaardistatud probleem, millega soovitakse tegeleda.
Keskmine kohtumiste arv 4-5 korda, minimaalselt kaks korda.

Seanss (90 min) HIND 95 EUR

Pereteenuse hind rakendub siis, kui teenustel osaleb kolm ja enam pere liiget.


Psühholoogilised enesearengu grupid lastele ja noortele

Levinumad eesmärgid laste ja noorte gruppidega töötades:

 • grupitunde loomine/suurendamine
 • koostööoskuste parendamine
 • teineteisega arvestamine
 • suhtlemisoskuste arendamine
 • enda avastamine grupiliikmena
 • looduskeskkond, enda ja grupiliikmete tajumine.

Eeldused: töötame normintellektiga lastega alates 5 eluaastast. Selleks, et tegevus oleks tulemuslik peab grupiliikmete vanus olema sarnane nt. 7-9a, 10-13a, 14-17a. Grupi maksimumsuurus 10-12 liiget (erandina ka suuremad grupid) vastavalt vajadusele töötab grupiga kaks spetsialisti.

NB! Erivajaduste ja konkreetsete diagnoosidega gruppe käsitletakse juhtumipõhiselt. Selleks, et töö oleks tulemuslik ja muutused pidevalt eelistame grupiga mitmekordseid kohtumisi.

Hinnad kokkuleppel.

Psühholoogilised enesearengu programmid haridustöötajatele

Teenuse eesmärk on toetada lastega töötavate spetsialistide enesearengut, ennetada läbipõlemist, parendada psühholoogilisi tööoskusi lastele ja vanematele. Teenuse sisu, kordade arv ja hind arutatakse eelnevalt läbi ja lepitakse ühiselt kokku. Programmi läbiviimisel kaasatakse nii loodust, loomi, kui loovaid tegevusi.

Koolitused täiskasvanutele ja lastele

Meilt saab tellida psühholoogiaalaseid koolitusi. Koolitusi viimane läbi Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse.
Teemad, mida koolitame: väärtused meie ja meie ümber, suhtlemisoskuste treeningud nii lastele kui täiskasvanutele, eneseavastamine läbi loovate tegevuste, loodus ja loomad õppeprotsessis, lemmikloomad laste elus jne.
Hind sõltub grupi suurusest, teemast ja kordade arvust. Küsi täpsemat infot meie keskusest.

Info ja registreerimine:

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 511 3705 (Kristi Raava).

Rõõmsa kohtumiseni!

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search